Welkom

Welkom bij de Klachtencommissie Woningcorporaties regio Nijmegen. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over klachten over één van de aangesloten corporaties. Het kan gaan om een klacht over uw woning, over de manier waarop u door de woningcorporatie behandeld bent of over bedrijven die in opdracht van de woningcorporatie werken.

De commissie bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn voorgedragen door de corporaties, twee leden zijn voorgedragen door huurdersorganisaties en er is een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond. Geen van de leden heeft een binding met één van de aangesloten woningcorporaties. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

De commissie werkt volgens een reglement. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag.

Omdat een van de twee zittende huurdersleden van de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen en omgeving de functie van voorzitter heeft aanvaard, zijn de aangesloten corporaties op zoek naar een nieuw huurderslid.

Vacature huurderslid (v/m) per 1 januari 2017


De volledige vacaturetekst vindt u hier. Wij ontvangen uw reactie graag voor 6 december 2016.